Privacy verklaring Werkgroep Sport ’t Veerke

Hier vind je de privacy verklaring van ’t Veerke. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door ons.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie zijn we

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Werkgroep Sport ’t Veerke. ’t Veerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve evenementen in Oud Gastel. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor.
’t Veerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ’t Veerke, neem dan gerust contact op, via het mail-adres privacy@tveerke.nl.

Ons website-adres is: https://www.tveerke.nl.
We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41106075. Ons correspondentie-adres is Noordzeedijk 42, 4754 AK Stampersgat.

Doel gegevens

Er wordt door ons voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Inschrijvingen voor (sport)evenementen
Bij deelname aan een evenement zijn persoonsgegevens noodzakelijk voor verwerking van deelname en uitslag.

02. Onderhouden van contact met vrijwilligers
Van de vrijwilligers bewaren wij de naw gegevens met telefoonnummer en het mail-adres. Dit om op een goede wijze contact te kunnen houden over inzetbaarheid bij onze evenementen en de kerstkaarten. Van de verkeersregelaars bij een evenement zijn wij verplicht om de namen met naw gegevens door te geven aan de politie ter controle.

02. Het versturen van nieuwsbrieven
Wij versturen via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief en bevatten informatie over onze evenementen. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op onze website.
Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Als deelnemer wordt je automatisch door ons op de hoogte gehouden.

03. Analytics
Onze website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

04. Foto’s
Tijdens onze evenementen worden, al dan niet door onszelf, foto’s gemaakt van deelnemers. Foto’s worden actief gedeeld via social media en onze internetsite.

Ontvangers

De gegevens die we ontvangen en verwerken worden beheerd binnen ons bestuur. Buiten onze bestuursleden heeft, de hieronder genoemde partijen uitgezonderd, niemand toegang tot de persoonsgegevens. Deze partijen zijn:

01. Omnisend
De nieuwsbrieven worden verzonden met Omnisend. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Omnisend.

02. One.com
De website en de e-mail worden gehost bij one.com. Gegevens die jij achterlaat op onze website van zijn op de servers van one.com opgeslagen.

03. Nederlandse Triathlon Bond (NTB)
Inschrijvingen voor de triathlon gaan via de site van de Nederlandse Triathlon Bond. Gegevens die jij achterlaat met deze inschrijving zijn op de servers van de NTB opgeslagen.

04. MyLaps
Met de Vlietloop en de triathlon maken we voor de uitslagenverwerking gebruik van MyLaps. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitslagverwerking worden op de servers van MyLaps opgeslagen.

05. Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Omnisend. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@tveerke.nl.

02. inschrijvingen voor evenementen
Op het moment dat je je inschrijft voor een evenement, worden de verwerkte persoonsgegevens door ons verwijderd wanneer we deze niet meer nodig hebben voor de inschrijf- en uitslagenverwerking van het evenement. Uitzondering hierop vormt je mailadres, wat gebruikt wordt voor informatievoorziening via onze nieuwsbrieven en opname van de uitslag in de Hall of Fame. (zie www.tveerke.nl/hall-of-fame).
Mocht je dit liever niet hebben, dan kun je een mail sturen naar privacy@tveerke.nl

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn
elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van tveerke.nl ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dienen we al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruikten Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@tveerke.nl.