Als organisatie moet je some keuzes maken. Twee keer hebben we een huis aan huis blad gemaakt, gekoppeld aan onze triathlon. Het blad genaamd Brabants Mooiste verscheen voor het eerst in 2011, samen met Vlugschrift. Daarna hebben we in 2013 in eigen beheer, met ondersteuning van Michael Kenis (KID-media) een tweede versie gemaakt. We zijn daar nog altijd erg trots op, maar hebben hebben de keuze gemaakt om het bij deze twee edities te houden. Het is veel werk, kost behoorlijk wat geld, en dan moet je jezelf de vraag stellen wat het toevoegt aan de Verwer en janssen Triathlon, en tVeerke in het algemeen. Daarnaast produceren we zeer veel papier waarvan een groot aantal boekjes ongelezen in de oud papier contaier terecht komt. Ook voor onze duurzaamheid leek het ons een verstandige keuze geen huis aan huis blad meer te maken. Voor de toekomst kijken we uit naar andere mogelijkheden.

Dus Henk, Juriena en Rob, jullie foto blijft voor altijd een unicum in de Gastelse triathlon historie.